BLOG

Preclievanie po novom!

Do konca júna sme zo zásielok s nízkou hodnotou do 22 € z tretích krajín ako Čína, Austrália, USA a pod. DPH neplatili. Od 1.7.2021 sa chystá zmena, pričom zásielky do hodnoty 150 € budú podliehať DPH. Zásielky s vlastnou hodnou nad 150 € podliehajú clu aj DPH.

Povinnosť zaplatiť DPH vzniká dvojakým spôsobom:

1. spôsob: Kupujúci zaplatí DPH priamo pri objednávke predávajúcemu (e-shopu) alebo sprostredkovateľovi (platforma AliExpress, Amazon, Ebay, …). Podmienkou je, aby tieto osoby boli registrované v niektorom zo štátov EÚ a boli zapojení do tzv. dovoznej schémy iOSS, kde im bude pridelené osobitné číslo začínajúce písmenami IM.

2. spôsob: V prípade, ak kupujúce nezaplatí daň už pri kúpe tovare, vzniká kupujúcemu povinnosť zveriť preclenie do rúk Slovenskej pošty alebo súkromných kuriérskych spoločností za poplatok (od 9 € s DPH) alebo vyriešiť to vo vlastnej réžii prostredníctvom celoeurópskeho projektu eCommerce. Zjednodušený formulár colného vyhlásenia si bude môcť kupujúci vyplniť sám cez portál Finančnej správy. Podmienkou je, aby kupujúci vlastnil elektronický občiansky preukaz s čipom, mal nainštalované podpisové komponenty a prihlásil sa na Ústredný portál verenej správy (www.slovensko.sk), resp. splnomocnil na tieto činnosti inú osobu.

Pozrite si aj naše ďalšie články