BLOG

Koniec zasielania listov z daňového úradu

Od 1. januára 2022 pre nás pripravila Finančná správa zmenu v spôsobe komunikácie s daňovými subjektami. Od roku 2014 povinne elektronicky komunikovali len platitelia DPH, od 1. januára 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozšírila aj na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1. júla 2018 aj na fyzické osoby – podnikateľov. Komunikácia zo strany Finančnej správy doteraz prebiehala prostredníctvom „žltých lístkov“, ktoré si podnikatelia našli vo svojich poštových schránkach. Obojsmerná komunikácia prebiehala len na úrovni colných úradov a ich klientov v oblasti správy spotrebných daní. Od budúceho roka bude Finančná správa naplno obojstranne komunikovať a úradné dokumenty budú daňovníkom zasielané na Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk).

Nastavte si notifikácie

Daňovým subjektom odporúčame, aby si vo svojej elektronickej schránke nastavili zasielanie notifikácií o novej správe prostredníctvom emailu alebo SMS. Je potrebné, aby mal daňový subjekt schránku aktivovanú na elektronické doručovanie. V prípade, ak nemá, pretože sa naňho nevzťahuje povinnosť aktivácie na doručovanie, Finančná správa doručí listinný rovnopis prostredníctvom Slovenskej pošty.

Zmena sposobu komunikacie edited

Čo potrebujem k vstupu do elektronickej schránky?

K prihláseniu do elektronickej schránky je potrebné mať občiansky preukaz s čipom, kde je definovaný aj bezpečnostný osobný kód (BOK), ďalej čítačku kariet a nainštalovaný príslušný softvér, ktorý je dostupný na webe www.slovensko.sk.

Prístup do elektronickej schránky právnických osôb má jej štatutár, prípadne ním poverená osoba. Oprávnenie na disponovanie so schránkou môže tejto osobe prideliť prostredníctvom funkcie priamo v elektronickej schránke alebo listinným úradne osvedčeným dokumentom.

Pozrite si aj naše ďalšie články