VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Outsourcing vedenia účtovníctva
je pre vás to najlepšie rozhodnutie

Prečo si vybrať ATP Services?

dôslednosť
K svojej práci pristupujeme precízne
Vaše účtovníctvo je výsledkom nášho perfekcionizmu, profesionality a citu pre detail.
Individuálny
prístup
Účtovníctvo na mieru
Ku klientovi sa snažíme pristupovať s ohľadom na jeho individuálne požiadavky.
odbornosť
Sme zosobnením kvality
Pravidelnými školeniami a aktívnym sledovaním zmien vám dokážeme zabezpečiť tú najvyššiu kvalitu služieb.
Účtovníctvo ako povinnosť podnikateľa
Postaráme sa o priebežné a dôkladné spracovanie dokladov, ich formálnu kontrolu a s tým súvisiace vedenie účtovných kníh. Spracujeme ročnú a v prípade potreby aj priebežnú účtovnú závierku a vnútropodnikové smernice. Na základe podkladov zabezpečíme vystavenie faktúr a ich distribúciu vašim zákazníkom.

Prínos našich služieb…

Ako to funguje?

Účtovníctvo našich klientov vedieme priebežne, t. j. klienti odovzdajú účtovné doklady najneskôr do 10. dňa v mesiaci a po spracovaní si odkomunikujeme prípadné nedostatky, chýbajúce doklady, formálne chyby a pod. 

Povinnosť vedenia účtovníctva sa týka právnických osôb so sídlom v SR, zahraničných osôb, ktoré vykonávajú činnosť v SR a SZČO, ktoré uplatňujú preukázateľné výdavky (okrem tých, ktoré vedú daňovú evidenciu).
  1. Formálna kontrola dokumentov
  2. Vedenie účtovných kníh
  3. Príprava interných smerníc
  4. Priebežné zaúčtovanie dokladov v účtovnom programe Pohoda 
  5. Inventarizácia účtovníctva
  6. Závierkové a uzávierkové práce, zostavenie účtovnej závierky
  7. Príprava dokladov na elektronickú archiváciu
  8. Komunikácia ohľadom nedostatkov v dokladoch
Podvojné účtovníctvo majú povinnosť viesť všetky účtovné jednotky okrem tých, ktorým zákon umožňuje používať sústavu jednoduchého účtovníctva (SZČO, podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, cirkev, občianske združenia, …)
Účtovníctvo našich klientov spracovávame v ekonomickom softvéri Pohoda od STORMWARE s. r. o.

Vzhľadom na neustále zvyšovanie našej odbornej spôsobilosti je možnosť vzniku chýb minimálna, avšak nič nenechávame na náhodu a na výkon našej činnosti máme uzavreté komerčné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone vybraných povolaní do výšky 100 000 €.

300+

účtovných závierok

Prinášame riešenia vo vedení účtovníctva

1800+

hodín vzdelávania

Kladieme dôraz na
vysokú odbornosť

2500+

spracovaných miezd

Staráme sa o mzdy a personalistiku

FÉROVÉ & NA MIERU STANOVENÉ CENY ZODPOVEDAJÚCE VAŠIM POTREBÁM
Ceny sú orientačné a cenová ponuka bude vypracovaná na základe bližšej špecifikácie podnikateľskej činnosti.
VSTUPNÁ KONZULTÁCIA

ZADARMO

30 minút
Služba určená na identifikáciu vašich potrieb v oblasti účtovníctva, daní a spracovania miezd.
INDIVIDUÁLNE SLUŽBY

OD €50.00

ročne
Balík služieb je určený pre živnostníkov a SZČO.
ZÁKLADNÉ
SLUŽBY

OD €80.00

mesačne
Balík služieb je určený pre začínajúce a malé spoločnosti, neplatiteľov DPH s objemom dokladov do 50 ks/mesačne s 0-2 zamestnancami.
ŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OD €180.00

mesačne
Balík služieb je určený pre stredné spoločnosti, platiteľov/neplatiteľov DPH s objemom dokladov do 100 ks/mesačne s 0-10 zamestnancami.
POKROČILÉ SLUŽBY

OD €270.00

mesačne
Balík služieb je určený pre väčšie spoločnosti, platiteľov DPH s objemom dokladov od 100 ks/mesačne s viac ako 10 zamestnancami.