DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Všetky služby pod jednou strechou

Prečo si vybrať ATP Services?

dôslednosť
K svojej práci pristupujeme precízne
Vaše účtovníctvo je výsledkom nášho perfekcionizmu, profesionality a citu pre detail.
Individuálny
prístup
Účtovníctvo na mieru
Ku klientovi sa snažíme pristupovať s ohľadom na jeho individuálne požiadavky.
odbornosť
Sme zosobnením kvality
Pravidelnými školeniami a aktívnym sledovaním zmien vám dokážeme zabezpečiť tú najvyššiu kvalitu služieb.

Možnosti ďalších služieb

Zaoberáme sa poskytovaním komplementárnych služieb ako archivácia a digitalizácia dokumentov, spracovanie štatistiky a Intrastat-u, zastupovanie na úradoch, spracovanie vyúčtovaní pracovných ciest a kníh jázd…

Reporting

Rozvoj podnikania bez detailného poznania aktuálnych relevantných dát je takmer nemožný. Klientom ponúkame služby analýzy účtovných dát a finančno-ekonomickej analýzy. Forma a obsah reportovaných účtovných a finančných údajov zodpovedajú požiadavkám našich klientov.
Ako to funguje?
Okrem samotného vedenia účtovníctva sa často vyskytne potreba ďalších, komplementárnych služieb nevyhnutných k splneniu si ďalších zákonom stanovených povinností ako napr. štatistické výkazníctvo alebo tieto potreby môžu vyplynúť aj z vlastných požiadaviek, napr. report dát pre lepšie, systematické riadenie spoločnosti. V našom portfóliu preto nechýba ani ponuka tohto typu služieb.
Väčšinu účtovných dokladov je potrebné archivovať 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto doklady týkajú. Mzdové listy až po dobu 50 rokov.
Nie, knihu jázd nie je potrebné viesť, ak daňovník uplatňuje spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za zdaňovacie obdobie.
Intrastat je systém zavedený v členských štátoch EÚ, ktorý zbiera informácie od príjemcov a odosielateľov tovaru údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi EÚ. Od poskytovania informácií v systéme Intrastat sú oslobodené tie spoločnosti, ktoré nie sú platiteľmi DPH a tiež tie, ktoré počas 12 mesiacov prijali tovar v hodnote najviac 200 000 € alebo odoslali tovar v hodnote najviac 400 000 €.

300+

účtovných závierok

Prinášame riešenia vo vedení účtovníctva

1800+

hodín vzdelávania

Kladieme dôraz na
vysokú odbornosť

2500+

spracovaných miezd

Staráme sa o mzdy a personalistiku

FÉROVÉ & NA MIERU STANOVENÉ CENY ZODPOVEDAJÚCE VAŠIM POTREBÁM
Ceny sú orientačné a cenová ponuka bude vypracovaná na základe bližšej špecifikácie podnikateľskej činnosti.
VSTUPNÁ KONZULTÁCIA

ZADARMO

30 minút
Služba určená na identifikáciu vašich potrieb v oblasti účtovníctva, daní a spracovania miezd.
INDIVIDUÁLNE SLUŽBY

OD €50.00

ročne
Balík služieb je určený pre živnostníkov a SZČO.
ZÁKLADNÉ
SLUŽBY

OD €80.00

mesačne
Balík služieb je určený pre začínajúce a malé spoločnosti, neplatiteľov DPH s objemom dokladov do 50 ks/mesačne s 0-2 zamestnancami.
ŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OD €180.00

mesačne
Balík služieb je určený pre stredné spoločnosti, platiteľov/neplatiteľov DPH s objemom dokladov do 100 ks/mesačne s 0-10 zamestnancami.
POKROČILÉ SLUŽBY

OD €270.00

mesačne
Balík služieb je určený pre väčšie spoločnosti, platiteľov DPH s objemom dokladov od 100 ks/mesačne s viac ako 10 zamestnancami.