MZDY & PERSONALISTIKA

S nami sú mzdy & personalistika bez starostí

Prečo si vybrať ATP Services?
dôslednosť
K svojej práci pristupujeme precízne
Vaše účtovníctvo je výsledkom nášho perfekcionizmu, profesionality a citu pre detail.
Individuálny
prístup
Účtovníctvo na mieru
Ku klientovi sa snažíme pristupovať s ohľadom na jeho individuálne požiadavky.
odbornosť
Sme zosobnením kvality
Pravidelnými školeniami a aktívnym sledovaním zmien vám dokážeme zabezpečiť tú najvyššiu kvalitu služieb.
Od vzniku až po ukončenie pracovného pomeru
Vyznať sa v Zákonníku práce a ďalších zákonoch vie byť náročné. Nezúfajte, zastrešujeme podávanie výkazov, registračné povinnosti, spracovanie miezd, komunikáciu s inštitúciami a sledujeme trendy v oblasti personálnej a mzdovej agendy. Vypracujeme pre vás mzdové dokumenty od vzniku až po ukončenie pracovného pomeru.

Prínos našich služieb…

Ako to funguje?
Zamestnanci sú často hnacím motorom celej spoločnosti, preto je nevyhnutné ich prácu vhodne ohodnotiť v súvislosti s čím vám vznikajú rôzne registračné povinnosti. Budeme vás sprevádzať celým procesom zamestnávania od činností, ktoré predchádzajú samotnému momentu nástupu až po ukončenie pracovného pomeru.
„Neplatím dobré mzdy, lebo mám veľa peňazí. Mám veľa peňazí, pretože platím dobré mzdy.“ (Robert Bosch – Bosch)
Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu jeho činnosti. Zmenu platiteľa poistného zdravotnej poisťovni je povinný zamestnávateľ oznámiť za zamestnanca najneskôr do ôsmich pracovných dní od začatia výkonu závislej práce (ak ide o pravidelný príjem). Aby sme včas sprocesovali registračné povinnosti vyžadujeme od klientov, aby nás o nástupe nového zamestnanca informovali aspoň deň vopred.

Kontrolné úrady sú povinné uložiť pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vo výške
2 000 € až 200 000 €. Hrozia aj ďalšie sankcie ako vylúčenie z verejného obstarávania, neposkytnutie verejných dotácií a neposkytnutie finančných prostriedkov z EÚ.

300+

účtovných závierok

Prinášame riešenia vo vedení účtovníctva

1800+

hodín vzdelávania

Kladieme dôraz na
vysokú odbornosť

2500+

spracovaných miezd

Staráme sa o mzdy a personalistiku

FÉROVÉ & NA MIERU STANOVENÉ CENY ZODPOVEDAJÚCE VAŠIM POTREBÁM
Ceny sú orientačné a cenová ponuka bude vypracovaná na základe bližšej špecifikácie podnikateľskej činnosti.
VSTUPNÁ KONZULTÁCIA

ZADARMO

30 minút
Služba určená na identifikáciu vašich potrieb v oblasti účtovníctva, daní a spracovania miezd.
INDIVIDUÁLNE SLUŽBY

OD €50.00

ročne
Balík služieb je určený pre živnostníkov a SZČO.
ZÁKLADNÉ
SLUŽBY

OD €80.00

mesačne
Balík služieb je určený pre začínajúce a malé spoločnosti, neplatiteľov DPH s objemom dokladov do 50 ks/mesačne s 0-2 zamestnancami.
ŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OD €180.00

mesačne
Balík služieb je určený pre stredné spoločnosti, platiteľov/neplatiteľov DPH s objemom dokladov do 100 ks/mesačne s 0-10 zamestnancami.
POKROČILÉ SLUŽBY

OD €270.00

mesačne
Balík služieb je určený pre väčšie spoločnosti, platiteľov DPH s objemom dokladov od 100 ks/mesačne s viac ako 10 zamestnancami.