BLOG

Kedy je najlepší čas na zmenu účtovníka?

V momente, kedy začnete mať pocit, že sa vám zo strany Vášho účtovníka nedostáva to, za čo platíte a čo máte vopred zmluvne dohodnuté. Ideálne je vystihnúť taký okamih, ktorým predídete situácii indikujúcej  zanedbanie povinností a vznik nedostatkov. Prvým ukazovateľom zväčša býva nedostatočná ochotaneprimerane dlhá doba reakcie na požiadavky podnikateľa. Zvyšujúce sa množstvo vami nezapríčinených pokút a penále je jasným dôkazom toho, že niečo nie je v poriadku a treba svoju pozornosť zamerať na zmenu účtovníka.

V ktorom období sa oplatí zmena najviac?

Šikovný účtovník by nemal mať problém prevziať účtovné dáta a plynule pokračovať vo vedení účtovníctva v akomkoľvek čase v priebehu účtovného obdobia. Predsa len sa však nájde fáza roka, ktorej okolnosti vytvárajú vhodné podmienky na bezproblémovú zmenu účtovnej spoločnosti – na prelome účtovných období.

Všetky potrebné účtovné dáta je predchádzajúca účtovná spoločnosť schopná promptne odovzdať novým účtovníkom, a to vzhľadom na fakt, že k poslednému dňu účtovného obdobia je povinná inventarizovať účty hlavnej knihy, a teda všetky účtovné podklady by mala mať k dispozícii a bez ďalšej prácnosti ich jednoducho posunúť spoločnosti, s ktorou podnikateľ uzatvoril novú zmluvu o poskytovaní účtovných služieb. Výhodou tiež je, že celé účtovné obdobie bude „pod taktovkou“ jednej osoby, ktorá tak získa o podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky dostatočný prehľad, aby mohla na konci obdobia spoľahlivo zostaviť účtovnú závierku odrážajúcu všetky skutočnosti, ktorú sú predmetom účtovníctva.

Ponúkame vám naše služby

Ak ste si pri čítaní tohto článku uvedomili, že Váš účtovník nespĺňa vaše očakávania, požiadajte o cenovú ponuku a my vám zabezpečíme plynulý prechod vedenia účtovníctva a prevzatie všetkých potrebných dokumentov, aby ste sa od začiatku nového účtovného obdobia mohli opäť bezstarostne venovať Vášmu biznisu.

Pozrite si aj naše ďalšie články