Zníženie dane z príjmov
spracovaním vyúčtovaní pracovných ciest

Opis situácie
V prevzatom účtovníctve klienta sme identifikovali absenciu motorového vozidla v majetku spoločnosti, ktoré bolo používané na podnikanie, pričom vlastníkom vozidla bol samotný konateľ. Predchádzajúci účtovníci konateľa neinformovali o možnosti vypracovania tzv. vyúčtovaní pracovných ciest, ktoré konateľ realizoval pri výkone svojho podnikania po celom Slovensku. Výdavky ako pohonné hmoty, poistenie vozidla a jeho údržbu platil zo svojich súkromných prostriedkov.
Cieľ klienta:

Náš postup

Klient nás informoval o cestách, ktoré realizoval za účelom výkonu podnikania. Zabezpečili sme vypracovanie príkazov pracovných ciest a následných vyúčtovaní pracovných ciest za 15 € mesačne.
Výsledky
0
vyplatených
konateľovi
0 %
úspora na dani
z príjmov
0 hodín
získaných konateľom vďaka nám