Zavedenie elektronického odovzdávania
a archivovania dokladov

Opis situácie
Podnikatelia majú povinnosť archivovať účtovnú dokumentáciu spravidla 10 rokov. Ak podnikajú dlhšie, často už veľké množstvo šanónov nemajú, kde uskladňovať. Od roku 2022 sa novelou zákona umožnilo viesť účtovníctvo a archivovať účtovnú dokumentáciu aj v elektronickej podobe.
Cieľ klienta:

Náš postup

Novelu zákona sme využili vo svoj prospech a v prospech klientov. Doklady nám klienti odovzdávajú cez cloud prostredníctvom zdieľaného priečinku. Doklady sú vždy k dispozícii obom stranám – účtovníkovi aj klientovi a predchádzame tak ich strate alebo vyblednutiu kvôli pôsobeniu nepriaznivého prostredia (napr. vyblednuté bločky na palubovke auta). Klient bloček hneď po jeho obdržaní naskenuje do zdieľaného priečinka a originál dokladu môže zahodiť (ak ho nepotrebuje pre iné účely). Potrebuje k tomu len internetové pripojenie. Okrem vedenia účtovníctva sa odovzdané účtovné doklady a účtovná dokumentácia archivujú elektronicky na viacerých úložiskách, aby sme minimalizovali riziko ich straty alebo poškodenia.
Výsledky
0 %

úspora na
kancelárske
potreby

0 x

menej návštev
u účtovníka ročne

0 %

zredukovanie 
skladových priestorov