Udelenie plnej moci na komunikáciu
s Finančnou správou

Opis situácie
Klient počas predchádzajúcej spolupráce s účtovníkom musel pri každom podaní daňového priznania navštíviť účtovníka, ktorý len prostredníctvom jeho občianskeho preukazu bol schopný podanie zrealizovať.
Cieľ klienta:

Náš postup

S klientom sme podpísali splnomocnenie, kde nám dal súhlas so zastupovaním pri elektronickej komunikácii s daňovým úradom. Sprocesovanie a naviazanie komunikácie bolo zahrnuté v mesačnom paušále klienta.
Výsledky
0 x
menej návštev
u účtovníka ročne
0 hodín
ušetrených klientovi
na rozvoj podnikania