Prechod zo živnosti na s. r. o.

Opis situácie
Klient predávajúci výrobky vyššej hodnoty nebol spokojný s výškou sociálnych a zdravotných odvodov, ktoré vzhľadom na svoje vysoké príjmy mesačne platil Sociálnej a zdravotnej poisťovni.
Cieľ klienta:

Náš postup

Klientovi sme navrhli zmenu právnej formy podnikania zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Klient uzavrel so spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie konateľa s odmenou vo výške 100 €/mesačne. Podarilo sa nám tak znížiť výšku odvodov a obmedziť ručenie klienta do výšky nesplatenej časti základného imania spoločnosti.
Výsledky
0 %
úspora na
odvodoch
0 %
zníženie ručenia
za záväzky