Oslobodenie príjmu od dane

Opis situácie
Klientka (dôchodkyňa) sa na nás po podaní daňového priznania obrátila so žiadosťou o konzultáciu. Daňové priznanie podala z dôvodu, že dosiahla príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením. Na dani z príjmov zaplatila cez 16 000 eur a zdravotná poisťovňa jej vymerala nedoplatok na ročnom zúčtovaní vo výške viac ako 10 000 eur.
Cieľ klienta:

Náš postup

Po konzultácii s daňovým poradcom sme dospeli k názoru, že príjem z predaja nehnuteľnosti za podmienok, ktoré u klientky nastali, je oslobodený od dane a daňové priznanie nemá povinnosť podať. Situáciu sme riešili podaním dodatočného daňového priznania, kde sme požiadali o vrátenie daňového preplatku a zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní vrátila klientke celú sumu zaplateného poistného.
Výsledky
0

ušetrených na 
dani z príjmov

0

ušetrených na poistnom 
na zdravotné poistenie